Ngành công nghiệp công nghệ thông tin kiếm được 1.337 tỷ đồng

Theo báo cáo mới nhất từ ​​Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ Công Thương), tổng doanh thu trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin của đất nước trong năm 2016 ước đạt VND1,337 tỷ ( 59900000000 $), tăng so với cùng năm 9,36 phần trăm.

 

Trong tháng mười một, các nhà điều hành mạng lớn thứ hai trong nước di động công bố kế hoạch để kiếm VND33.1 nghìn tỷ đồng (1,48 tỷ $) trong doanh thu và VND4.16 nghìn tỷ đồng (186.500.000 $) lợi nhuận sau thuế cả năm như một toàn thể và đóng góp 4,6 nghìn tỷ đồng (206.200.000 $) vào ngân sách Nhà nước.

Consolidated doanh thu của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost) là VND11.9 nghìn tỷ đồng (533.600.000 $), tương đương với 117 phần trăm kế hoạch năm và tăng so với cùng năm 35,8 phần trăm. lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt VND185.5 tỷ đồng (8.320.000 $), bằng 105,3 phần trăm kế hoạch năm và tăng so với cùng năm 20,6 phần trăm.

thu VTC ước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (233.100.000 $) trong năm 2016, tăng 34 phần trăm so với kế hoạch năm và 39 phần trăm so với kế hoạch năm 2015 của nó. Lợi nhuận trước thuế đạt 180 tỷ đồng (8.070.000 $), tăng 46 phần trăm so với năm 2015 và 15 phần trăm so với kế hoạch năm 2016 của nó.

Theo: WordPress

Ngành công nghiệp công nghệ thông tin kiếm được 1.337 tỷ đồng
3.3 (66%) 400 votes

Để lại bình luận của bạn